Головна » Учнівське самоврядування » Положення

Положення

про учнівське самоврядування 

Холодівської загальноосвітньої школи

І-ІІ ступенів

Тульчинської районної ради

Вінницької області

І. Загальні положення

1. Учнівське самоврядування базується на демократичних засадах у поєднанні з національними та загальнолюдськими принципами і спрямоване на:

- формування і розвиток соціально активної особистості, виховання патріота суверенної України з глибоко усвідомленою громадянською позицією.

- забезпечення і захист прав та інтересів учнів, підвищення у них інтересу до знань.

- розвиток здібностей обдарованих учнів.

- пропаганду здорового способу життя, запобігання негативним проявам в учнівському середовищі.

- організацію дозвільно-розважальної діяльності.

2. У своїй діяльності органи учнівського самоврядування керуються Статутом школи та цим Положенням.

3. Учасниками учнівського самоврядування є всі учні школи.

ІІ. Структура і організація роботи учнівського самоврядування

1.    Початковий ступінь учнівського самоврядування здійснюється на рівні класу, вищий – на рівні навчального закладу.

2.    Вищим органом учнівського самоврядування є загальношкільні збори, які затверджують Положення про учнівське самоврядування.

3.    Загальношкільні збори проводяться один раз на рік.

4.    Виконавчий орган учнівського самоврядування – учнівський комітет обирається з представників класних колективів терміном на один рік.

5.    Учнівський комітет розробляє права і обов’язки кожного підрозділу самоврядування і узгоджує їх з адміністрацією навчального закладу.

6.    У разі кількісної зміни у органах учнівського самоврядування учні повинні протягом 10 днів обрати іншого члена з того первинного осередку.

7.    До складу учнівського комітету входять учні 5-9 класів.

8.    Учнівський комітет очолюють голова та його заступник.

9.    Голова учнівського комітету та його заступник обираються на загальношкільних зборах терміном на 1 рік шляхом голосування.

10.     Учнівський комітет на першому організаційному засіданні розподіляє доручення між членами комітету.

11.     План роботи учкому узгоджується з адміністрацією школи.

12.     Голова учнівського комітету координує роботу штабів, проводить засідання і здійснює контроль за виконавською дисципліною, звертається з пропозиціями до адміністрації школи та батьківського комітету. Голова учкому є членом Ради школи.

ІІІ. Порядок проведення засідання учнівського комітету

1.    Засідання учнівського комітету проводиться два рази на місяць.

2.    На засіданні комітету можуть запрошуватися керівники первинних осередків, учителі, представники адміністрації та громадськості.

3.    Гласність учнівського самоврядування забезпечується шляхом оперативного доведення інформації про прийняті рішення через керівників первинних осередків, висвітленням на робочому стенді «Голос учкому» та на щотижневих робочих лінійках.

ІV. Педагогічний колектив і учнівське самоврядування

1.    Педагогічний колектив, керівництво навчального закладу сприяють організації і вдосконаленню учнівського самоврядування, надають необхідну інформацію про організацію навчально-виховного процесу, співпрацюють у вирішенні всіх питань життя колективу, надають учнівському активу всебічну допомогу.

2.    За кожним штабом закріплено учителя-консультанта.

V. Права і обов’язки членів учнівського самоврядування

1. Члени учнівського самоврядування мають право:

- обирати і бути обраним до будь-якого органу учнівського самоврядування;

- звертатись до будь-якого органу учнівського самоврядування і отримувати відповідь;

- проявляти активність і самостійність в організації шкільного колективу;

- брати участь у роботі спортивних секцій, гуртків за інтересами.

2. Члени учнівського самоврядування зобов’язані:

- Берегти народну спадщину, дотримуватись шкільних традицій;

- Нести відповідальність за виконання рішень;

- Бути прикладом для молодших школярів;

- Утверджувати принципи загальнолюдської моралі;

- Набувати досвіду демократичної поведінки.